Kauppahuoneet

Varsinaista merenkulkua  harjoittivat alueen suuret kauppahuoneet Pietarsaaressa, Kokkolassa ja myöhemmin 1800-luvulla Kalajoella. Aluksi merenkulku perustui tervaan, myöhemmin myös puutavaraan.

 

Vallankumoussotien käynnistyminen vuonna 1793 loi edellytykset merenkulun merkittävälle kasvukaudelle. Esimerksi Kokkolan kauppalaivasto oli vuosina 1824-35 vetoisuudeltaan Suomen suurin.