Terva ja laivat

Kruunu rakennutti vuodesta alkaen 1673 Kruunupyyn Jouxholmenilla noin 70 kuljetusalusta ja muutaman sotalaivan. 1680-luvulta lähtien rakennusurakat tulivat Kokkolan porvareille. Niinpä Keski-Pohjanmaasta muotoutui 1600-luvun aikana Suomen johtava laivanrakennennusalue, jossa tehtiin paljon korkeatasoisia laivoja.

 

Keski-Pohjanmaan hongasta eli isoista männyistä rakennetut alukset tunnettiin lujina ja luotettavina, joten niillä oli kysyntää ulkomaan markkinoilla. Laivanrakennus oli Keski-Pohjanmaalla talonpoikain työtä, vaikka porvari useimmiten tilasi ja rahoitti aluksen.

 

Runsas tervan vienti edellytti suurta aluskantaa ja jatkuvaa laivojen rakentamista. Toisaalta  Kokkolan porvarit saivat juuri tervasta rahaa rakentamiseen ja vastaavasti rahaa tuli alusten myynnistä.