Mastopuita sisämaasta

Laivanrakennus tarvitsi paraslaatuista ja isokokoista puuta, jota sisämaan metsissä vielä oli. Keski-Pohjanmaan jokia pitkin oli hyvä uittaa sisämaasta puutavaraa rannikon veistämöille laivanrakennusta varten.

 

Pitkiä mastopuita saatettiin vetää hevosilla  rannikolle kaukaa sisämaasta. Monissa kunnissa on vielä kankaita, jotka on nimetty Mastopuukankaaksi tai Laivakankaaksi.