Metsästys

Genius loci -hankealueen kunnissa on ollut vahva hirvi- ja peurakanta. Arvokkaista turkiseläimistä, kuten ilves, ketun musta muunnos ja majava, on saatu jo varhain myyntituloja. Myös karhu, susi, saukko, näätä, punakettu ja kärppä ovat olleet yleisiä pyynnin kohteita.

 

1800-luvulla elettiin kuitenkin jo vaihetta, jolloin peura ja karhu oli tapettu sukupuuttoon. Ennen niin yleisestä hirvestä oli tullut harvinaisuus.