Polttopuuta ja aitoja

Polttopuun suuri kulutus huolestutti suomalaisia metsäviranomaisia erityisesti 1800-luvun lopulla. Suomen metsillä alkoi olla muutenkin kysyntää ulkomailla. Suomalainen tapa kaataa lähimetsän suurimmat puut kirveellä ei tuntunut taloudelliselta tavalta käyttää metsiä. Polttopuuta kului runsaasti, koska lämmitysmenetelmät olivat vielä alkeellisia. Varaavien takkojen aika oli vasta tulossa.

 

Kotarvekäyttöön kuului myös aitojen rakentaminen. Karjan kulku pelloilla ja niityillä estettiin aitaamalla alueet. Viranomaiset yrittivät ohjata tekemään aitoja kivestä. Kiviaidan teko vaati paljon enemmän työtä kuin puisten juoksu- ja johdeaitojen teko.