Joet ja purot

Keskipohjalainen asutus on levinnyt jokilaaksoja pitkin kohti sisämaata. Kylät ovat syntyneet jokivarsien parhaimmille paikoille. Joet ovat myös antaneet kalansaalista, synnyttäneet tulvia, olleet kulku- ja kuljetusväyliä, antaneet vesivoimaa ja viime kädessä tuoneet virkistystä.

Myös Keski-Pohjanmaan joissa on ollut arvokkaita kalakantoja, jokihelmisimpukoita ja jokirapuja. Monin paikoin näistä on nyt muistona vain nimet, kuten Raakunkoski (raakku=jokihelmisimpukka).