Myllyt, voimalaitokset

Jokien vesivoimalla on käytetty myllyjä maatalouden ja vesitalouden tarpeisiin. Myllyjen maatalouskäyttöä on esitelty lisää Maa-teemassa.

Vesivoimalla on tuotettu sähköä kuntalaisille monin paikoin generaattorien ohella. Korpelan Voiman voimalaitos Lestijoessa Kannuksen Korpelassa on esimerkki siitä, kuinka paikallisella toimeliaisuudella saatiin perustettua voimalaitos alueen väestön tarpeita varten. Pienempiä kyliä palvelleita sähkömyllyjä on ollut toiminnassa aivan viime vuosiin asti.