Virkistyskäyttö

Maakunnan jokien virkistyskäyttö on merkittävää kaikissa kunnissa. Jokien vesistösuojeluun on panostettu eri puolilla aluetta. Jokien kunnostukset ovat nostaneet esille jokien vanhaa kulttuuriperinttöä.

 

Uiton kultakaudelle puhdistetut kosket on monin paikoin palautettu vanhaan malliiin ja samalla on luotu edellytyksiä kalataloudelle. Vanhan kalakannan palauttaminen, kuten lohi- ja siikakannat, ei onnistu hetkessä.