Karjatalous ja laiduntaminen

Karjatalous on ollut Keski-Pohjanmaalla yksi varmin elannon antaja. Eläinten talviruokinta oli kuitenkin pitkään puutteellista, sillä rehua hankittiin luonnonniityiltä, ojanvarsilta ja metsistä. Talven aikana karjalle jouduttiin syöttämään lehdeksiä.

 

Lypsykarjan lisäksi maakunnassa on ollut runsaasti härkiä eli kuohittuja sonneja. Härät olivat arvokkaita teuraselämiä, joita käytettiin myös vetojuhtina.

 

Voi, tali ja vasikannahat olivat arvokkaita kauppatavaroita, joista saatiin oman talouden tarpeen lisäksi myös myyntituloja.

 

Naisten osuus karjanhoidossa ja rehun hankinnassa oli merkittävää ja samalla heidän osaksi tuli kotitalouden työt ja perheen muu hoito.