Käden taidot

Käden taidot olivat ammattikäsityöläisten elannon lähtökohta ja edellytys. Myös talonpoikainen omavaraistalous vaati maan tuotteiden hyödyntämisen osaamista. Kotiteollisuuden ja ammattikäsityöläisyyden, kuten suutareiden ja räätäleiden, kautta on alueelle kehittynyt muun muassa vahvaa nahkateollisuutta ja käsityöyrittäjyyttä.