Rakentaminen

Pikkurata oli nimensä mukaisesti kapearaiteinen (750 mm leveä) ja 68 kilometriä pitkä puunkuljetusrata. Rakentaminen alkoi 1920-luvun alussa Keski-Pohjanmaalle metsähallinnon Lestin ja Kalajoen hoitoalueiden metsien läpi. Veturit kuljettivat puutavaraa 40 vuotta valtion sydänmailta pääosin VR:n rautatien varteen Kannuksen Eskolaan. Pikkurata tunnetaankin virallisissa yhteyksissä myös Eskolan metsäratana. Hakkuut, lastaus, lossaus ja kunnossapito työllistivät jopa 500 henkeä talvikaudella.Tänään Pikkurata on metsäautotie, jonka varrelle on tehty opastaulut radan historiasta. Vanhojen kämppien raunioita on vieläkin radan varrella. Rata rakennettiin miesvoimin läpi soiden ja metsien. Pohjanmaan maaston tasaisuus helpotti rakentamista. Rakentaminen alkoi vuonna 1920 Eskolasta kohti Lestijärven Syrinharjua ja Sievin Teeriharjua. Rakentajat tulivat lähialueen kunnista. Alkuvaiheessa rakentajina oli Kronstadtin linnoituksesta paenneita venäläisiä sotilaita. Pakolaiset (107 miestä) tulivat ratatöihin syksyn 1921 aikana, mutta jo vuoden kuluttua heidät lähetettiin pois huonon kunnon takia.

 

Vuonna 1923 rataa oli jo valmiina 13 kilometriä. Vuonna 1934 saavutettiin Sievin Teerinharju (56,5 km) ja Lestijärven Suokanta vuonna 1941 (68 km). Rata kulki Kannuksen, Sievin, Lestijärven, Toholammin ja Reisjärven kuntien alueella.