Lastaajat ja lossaajat

Hakkuumiesten hakkaamat puut vedettiin hevosvoimin joko pääradan tai talvipistojen varteen. Tämän jälkeen alkoi lastausmiesten työ. Lastaajat eli lastarit lastasivat käsin kaiken puutavaran kapearaiteisella radalla kulkeviin vaunuihin. Halot kannettiin sylissä vaunuihin. Suurempi puutavara vyörytettiin kaljuja (tukipuut) pitkin vaunuihin.

kaljut

lastaus

Lastausmiehet asuivat asuntovaunuissa. Huolto kulki jokaisen omassa repussa. Asuntovaunuja siirrettiin tarpeen mukaan radalla paikasta toiseen. Vaunuilla oli kuvaavia nimiä, kuten Rupila ja Uraali. Sydänmailta lastattu puutavara kuljetettiin kahdella suurimmalla veturilla Eskolan asemalle.
Lasti purettiin Eskolassa varastoon tai VR:n vaunuihin tehtaisiin tai sahoille kuljetettavaksi.

 

lossaushalot

 

Radan toiminta loppui 1960-luvun alussa kannattomana. Kalusto ja kiskot myytiin romuraudaksi. Osa kämpistä myytiin yksityisille, osa hävisi ajan myötä. Jäljellä on enää kunnostettu Saariveden kämppä sekä Eskolan veturitalli, joka on nykyisin kylätalo. Hakkuumiehet, lastaajat ja lossaajat hakeutuivat maatalouden pariin, osa muutti Ruotsiin.