Jättiläinen ja hiisi

Jättiläisten viskomia kiviä on pitkin Keski-Pohjanmaata. Iso siirtolohkare Rautiossa tunnetaan nimellä Kukkarokivi. Kansanperimässä jättiläiset Killi ja Nalli nakkelivat kiviä kukkarostaan.

 

Hiisi tarkoitti alkujaan vainajien palvontapaikkaa. Usein paikat olivatkin kalmistojen yhteydessä. Pakanallisen ajan jälkeen sanan merkitys muuttui. Hiisi-sana alkoi merkitä pahaa olentoa ja sana alkoi liittyä jättiläistarinoihin. Kukapa ei olisi joskus sanonut sen tarkemmin ajattelematta: "Hiisi vieköön!"

 

Monien kuntien nimistössä törmää hiiteen. Esimerkiksi Pyhäjärvellä on runsas hiisiperintö, jota kunta on hyödyntänyt muun muassa alueen matkailussa.  Lestijärvellä kerrotaan paikallisesti Hiidenniemestä seuraava tarina: "Tää on tämmönen niemi keskellä Lestijärveä ja tää on saanu nimensä siitä että jättiläinen tuli tuolta mereltä päin ja astu askeleen niemenjuureen ja sitten seuraavan askeleen 8,5 km päähän tuonne niemennokkaan niin se tuumas että onpa hiienpitkä niemi nii tää sai siitä nimensä sitte että hiienniemi."