Peltoviljely

Keski-Pohjanmaalla otettiin käyttöön 1500- ja 1600-lukujen aikana savolaisten tuoma hankokoaura. Pellot eivät olleet vielä sarkoina, vaan pieninä lohkoina ja puulapioilla tehty ojitus oli vaatimatonta. Kesannoinnin avulla rikkaruohot saatiin kuriin. Lannoitusta ei juurikaan ollut.

 

Vielä 1700-luvulla peltoalat olivat pieniä Keski-Pohjanmaan kunnissa. Rukiilla ja ohralla oli suurin merkitys peltoviljelykasveista. Viljelymenetelmä oli kaksivuoroviljely, jolloin osa pellosta oli kesantona. Vain osa pelloista pystyttiin lannoittamaan karjanlannalla.