Aarteet, aarretarinat

Jokaisen paikkakunnan kulttuurihistoriassa on tarinoita aarteista, jotka voivat löytyä, kun niitä oikeilla tavoilla tavoittelee.

 

Aarnivalkeita, tulikettuja, on tavoilteltu aivan tosissaan. Tosin nekin ovat usein vain märästä maaperästä purkautuneita palavia metaaniliekkejä.

 

"Kävisi liian pitkäksi tässä esittää kaikki Keski-Pohjanmaalta tunnetut aarretarinat. Aarteita ovat metsät ja pellot, tiet ja tanhuat täynnänsä ja tarinat niistä ovat enimmäkseen aivan toistensa kaltaisia. — Ne ovat maahan kätkettyjä usein sangallisissa astioissa: viinapannuissa, ämpäreissä yms. tahi vaskipuohtimissa, arkuissa, veneissä, kirkonkelloissa jne.

 

 

Niitä tavoitellessa joutuu tavallisesti ylipääsemättömiin vaikeuksiin. Maa tahtoo pitää omansa ja vastustamattomalla voimalla vetää sitä puoleensa. Aarteenkaivajan valtaa silloin kammo, joka estää häntä enää todenteolla yrittämästä." 

(Kotiseutulehti 1912)