Minnesmärket över kyrkobyggarna Kuorikoski

Kaustby kyrkogård Kappelintie 14 Kaustby

 

Ilmari Wirkkala hörde även själv från sin mors sida till kyrkobyggarsläkten Kuorikoski från Kaustby. Därmed blev det naturligt att han fick en beställning på formgivning av ett monument för dessa kyrkobyggare som byggde nästan 20 kyrkor i Finland.

 

Släkten Kuorikoski var den viktigaste utan formell utbildning yrkesutövande släkten, vars kyrkor även idag får erkännande som hållbara och proportionerligt vackra.

 

I monumentet skapade Ilmari en traditionell stapelfigur. I monumentet ristades byggarnas namn och levnadsår på 1700- och 1800-talen. Monumentet avtäcktes under en festlig ceremoni i juli 1938.