Vanhalampi

63.8635N 24.3441E Kannus

 

Den första baracken byggdes i Vanhalampi i början av 1920-talet. Byggnaden gjordes av snickrat timmer. Det fanns utrymme för 40 män som sov på britsar. Stugan och kammaren var reserverade som arbetsledarens bostad. På gården fanns ett stall för 20 hästar. I huvudbyggnaden bodde också flyktingar från Kronstadt. De deltog i byggandet, skogsavverkningen och lastningen av ved. Deras sång och balalajkaspel klingade långa vägar under den lediga tiden. Baracken användes ännu efter andra världskriget.