Ristilä station

63.8482N 24.4047E Sievi 

 

Stationsbyggnaden i Ristilä färdigställdes i början av 1920-talet och i byggarbetet deltog flyktingar från Kronstadt. Direktören för bansträckan, Akseli Paavola med familj, bodde där i över 30 år. Akselis fru Selma hade en liten butik på stället. Logementet var för åtta män, fähuset för två kor. Till gården hörde också en bastu och ett stall. Ristilä var en mellanstation för skogsbanan, med lokved, vattenintag för loken, spårväxlar och telefoner.