Kalliosaari-Katiskajärvi

63.7806N 24.5123E Sievi

 

I Kalliosaari fanns två baracker, av vilka den ena byggdes av rundstock i början av 1920-talet och den andra i mitten av 1940-talet. I den äldre baracken fanns utrymme för 20 män åt vilka man byggt tvåvåningsbritsar. Kök och kammare hade reserverats för arbetsledaren. I den nyare baracken fanns plats för 20 män. I stallet rymdes 30 hästar, med spiltor på bägge sidor om gången. I närheten av baracken, bakom sjön Katiskajärvi fanns en barack där skogsarbetarna och järnvägsbyggarna (topparoikkalaiset) övernattade.