Itäoja

63.7501N 24.5288E Sievi

 

Itäoja barack i två våningar byggdes i början av 1920-talet. I nedre våningen bodde 25 arbetare. Arbetsledaren bodde i köket och i kammaren. På andra våningen fanns plats för 25 män. Dessutom fanns ett sex personers rum reserverat för lokförarna och arbetsledarna. Barackhusmor serverade mat åt karlarna genom en så kallad livslucka. I stallet fanns plats för 40 hästar. På området fanns också en bastu, ett lokstall för ett lok och ett ved- och vattenintag för loken. Lokstallet förstördes i en eldsvåda. Den relativt stora Itäojabaracken behövde en barackhusbond som höll lite ordning, och en sådan var Paksu-Jaakko (Tjocka Jaakko) som man kommer ihåg för hans kraftfulla predikan. Itäojabaracken har flyttats till Brahestad och fungerar som veteranstuga. I närheten fanns s.k. Haara där järnvägen spårade sig till Lestijärvi och Sievi. Det snabbaste tåget jämte last körde från Haara till Eskola på under en timme.