Vrakens platser

 

Argo (Aligrundet Jakobstad) 

 

John Grafton (Orrskäret, Larsmo)

 

Burmans segelfartyg (Koppargrudet, Larsmo)

 

Wellamo ( Nordväst om Tankar, Karleby) 

 

Marienborg ( Västerbodan, Karleby)

 

Pengaskeppet i Käräjäluoto (Lochteå)

 

Mathilda (Lohtajanselkä Lochteå)