Berättat

 

”Pumpen på fartyget är gröpt ur asp och den är så gott som helt bevarad. Segelfartygets konstruktioner i sin tur kunde till exempel vara modell för Jacobstads Wapen, berättar museichef Pekka Toivanen.” (K.R.: Pietarsaaren Sanomat 19.7.1989)

 

”Av fynden kan man redan nu säga att Argo varit ungefär i samma storleksklass som Jacobstads Wapen som är under arbete i Jakobstad. Av de välbevarade delarna kan nämnas pumpen tillverkad i trä, bevarad nästan hel med kolv och allt.” (Salmi: Keskipohjanmaa 18.7.1989)