Photos

 

A drawing of the Argo wreck (Pietarsaaren kaupunginmuseo)

 

A clay pipe (Pietarsaaren kaupunginmuseo)

 

Binocular parts (Pietarsaaren kaupunginmuseo)

 

A perfume jar (Pietarsaaren kaupunginmuseo)