S/s John Grafton

Orrskäret Larsmo

 

S/s John Grafton som förliste i Larsmo skärgård i september 1905 symboliserar många slags samhällskonflikter och turbulenser: kriget mellan kejsardömena Ryssland och Japan, de finländska aktivisternas krav på självständighet och de ryska revolutionärernas strävan till att fälla tsardömet. För att fälla tyranniet krävdes också vapen, inte enbart prat. Projektet som stödde vapenmotstånd gick ut på att flytta vapenlasten till Bottenhavets stränder och därifrån vidare till dem som behövde vapen. Japan finansierade vapenlasten och hade som intresse att decentralisera de ryska krigsresurserna till flera fronter. Lasten innehöll gevär, revolvrar och sprängämnen. Projektet lyckades delvis.

 

Efter många olika motgångar anlände denna mystiska ångbåt utanför Kemi, där en del av vapenlasten lossades till holmen Möly. Efter detta styrde fartyget mot Larsmo skärgård. I likhet med Kemi var den svenskspråkiga norra delen av Österbotten en av de centrala platserna för motståndsrörelsen i Finland. Ledd av kuttern Haze ankom John Grafton med släckta ljus till platsen där vapenlasten avlossades i båtar från närområden och i en pråm som bogserats från Karleby. Det var bråttom, eftersom man hela tiden fick vara rädd för att bli fast. Man arbetade hela natten ända till morgonen.

 

Meningen var att kapten John Nylander och hans besättning skulle ta resten av Graftons vapenlast söderut, men fartyget körde på grund i morgondimman. Man började flytta vapenlasten i land med hjälp av livbåtar. Senare kom även segelfartyget ”Mikasa” från Jakobstad för att hjälpa till med att flytta lasten. Eftersom vapnen inte fick hamna i ryssarnas händer, sprängdes fartyget till slut efter att besättningen flyttats i säkerhet. Explosionerna hördes på långt håll. Det berättas att dörrarna på Tankar fyr slungades upp av de kraftiga explosionerna. Kapten Nylander och besättningen fördes med segelbåtar till Sverige.

 

Innan ryska soldater hann på plats, plockade invånarna i närområdet i sina båtar kvickt åt sig vapen som flöt i havet och förde dem till gömställen i skärgården och på land. Även ryssarna lyckades samla åt sig vapen ur havet och senare beslagtog de vapen av folk på området. Med tiden fördes Graftonapen runtom i hela Finland. Grafton-vraket såldes på auktion. I det finska kriget vårvintern 1918 använde både den röda och vita truppen Graftonvapen mot varandra, de som tidigare sida vid sida kämpat för att Finland skulle bli helt självständigt från tsarens Ryssland. Effektivare än de föråldrade vapnen från Grafton var dock de tidsenliga vapnen som fraktades med ångbåten Equity och som lossades vid Tolvmangrundet i Larsmo skärgård i början av november 1917. Jägarna som kom med skeppet organiserade utdelningen av vapnen till skyddskåristerna. 

 

Meddelandet om John Graftons förlisning förmedlades med telegraf till aktivisterna i Helsingfors: ”Moster har avlidit, hon sprack.” – ”Täti on kuollut, hän halkesi”. Det skrevs mycket om Grafton både i nationell och internationell press. Många rykten och berättelser florerade. En rysk dagstidning varnade om Finland som ett vapenlager för revolutionärerna och som höll på att slita sig loss från sitt moderland Ryssland. Ryssland stramade åt sitt grepp bland annat genom att förstärka sina trupper i Finland. Efter många olika skeden blev Finland slutligen självständigt 6.12.1917.

 

John Graftons minnesmärke restes 1930 på Orrskärets holme. Dykarklubben Kokkolan Merisaukot har undersökt och kartlagt noggrant stället där fartyget sjönk.