Bilder

 

Graftons vrak (Jakobstads museum)

 

 

Graftons skeppssköld (K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum)

 

Graftons revolvrar (Jakobstads museum)

 

Graftons skeppskronometer (Jakobstads museum)

 

Graftons berömda tändstickor (Jakobstads museum)