Bilder

 

Marienborg på grund (K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum)

 

Marienborg på grund (K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum)

 

Marienborg i bakgrunden  (K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum)

 

Marienborgs block (K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum)