Pengarskeppet i Käräjäluoto

Käräjäluoto Lochteå

 

Utanför Rahakallio (Penningberget), som skjuter ut från holmen Käräjäluoto, har på 1740-talet förlist ett segelfartyg som förmodas vara det svenska skatteuppbördsfartyget Förstfodingen. Skeppsbrottet levde länge vidare som muntlig sägen men fick bevis då man på 1930-talet hittade ett öres och två öres kopparmynt och tiotals plåtmynt på stället. Senare har man gjort flera andra fynd. Av fartygets rester har man dragit slutsatsen att det varit 12–14 meter långt.

 

I slutet av 1980-talet undersökte dykarföreningen Bothnia Navalis skeppsbrottsområdet så noggrant att man fann nästan 1000 stycken kopparmynt. Mynten härstammade från åren 1718–1748.

 

Rahakallio på Käräjäluoto har inte fått sitt namn av skeppsbrottet i fråga, utan enligt den muntliga traditionen hade något mindre segelfartyget splittrats mot bergsudden och mynten som transporterats i fartyget hade spolats ner i havet.