Berättat

 

Det berättas att besättningen på Förstfodingen flyttade guldet och de övriga värdeföremålen på skeppet i land, och lämnade kopparmynten kvar på skeppet. Efter det skulle fartyget ha styrts på bergsudden och besättningen tagit sig i land. Historien förtäljer också att det på 1700-talet skulle ha gjorts undersökningar om skeppsbrottet, men i brist på bevis kunde man inte ställa besättningen till svars. (Hakala: Käräjäluoto 2005)

 

”Var fanns det eventuella guldet? Det räddades troligen redan år 1748 eller så fanns det inget guld i lasten.” (Hakala: Käräjäluoto 2005)

 

På dykarlägret funderade museichef Pekka Toivonen att fartyget kunde ha förlist någon annanstans och att penningkistan räddats men fällts i havet utanför Rahakallio. (Norrmén: Jakobstads Tidning 10.7.1988)