Tekijät ja lähteet

  

Käsikirjoitus: Kari Ilmonen

 

Kuvat: Kari Ilmonen, Museovirasto - Musketti (www.finna.fi), K.H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Suomalaiset pappilat -teos, Pedersöre storsockens historia I -teos ja Rosenlundin pappilan kuva-arkisto.

 

Graafinen ulkoasu: Creative Preludi

 

Tiimi: Kari Ilmonen, Helena Anttiroiko-Mehtälä, Veli-Matti Herlevi, Katariina Hietamäki, Tuomo Puutio, Pirjo Pajunpää, Mikko Niemelä, Krista Yrjänä, Pentti Silvennoinen, Ann-Christine Krooks, Jan Ehnvall, Marika Kjellman, Barbro Berglund, Max-Olav Lassila, Pertti Hyttinen, Ulla Nyström, Tuomo Härmänmaa, Veli-Matti Tornikoski ja Matias Meriläinen 

 

Lähteet: 

Aspegrenin puutarha – Rosenlund. Museo Pohjanmaa. http://www.museiportalosterbotten.fi/museot-a-o/museo/9-aspegrenin-puutarha-rosenlund

 

Axelqvist, Nina & Häggblom, Sara: Karleby prästgård från 1700-tal till nutid. En beskrivning av den fysiska miljön. Karleby hembygdsmuseum. Karleby 2003.

 

Björkskog, Fredrik: Larsmo kyrka 200 år. Forsbergs Tryckeri 1992.

 

Björkskog, Fredrik: Larsmo kyrka 1787–2012. Larsmo Församling 2012.

 

Chydenius, Anders: Anders Chydeniuksen puhe Kruunupyyn mestauspaikalla 1786. Suomennos Heikki Eskelinen. Teoksessa Anders Chydenius Kootut teokset osa 5. Toim. Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen. Edita. Porvoo 2016. S. 361–379.

 

Chydenius, Anders: ”Larm-trumman om tjänstefolkets sjelfwåld” (Prodromus) Dagligt Allehanda 11.8.1778. I boken Anders Chydenius samlade skrifter band 3. Utgivna av Maren Jonasson och Pertti Hyttinen. SLS & Atlantis. Borgå 2015. S. 106–110.

 

Chydenius, Anders: Om en ny tilredning af opium. I boken Anders Chydenius samlade skrifter band 3. Utgivna av Maren Jonasson och Pertti Hyttinen. SLS & Atlantis. Borgå 2015. S. 495–501.

 

Chydenius, Anders: ”Palvelusväen omavaltaisuus…” (Prodromus). Dagligt Allehanda 11.8.1778. Suomennos Heikki Eskelinen. Teoksessa Anders Chydenius Kootut teokset osa 3. Toim. Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen. Edita. Porvoo 2015. S. 103–107.

 

Chydenius, Anders: Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby 1786. I boken Anders Chydenius samlade skrifter band 5. Utgivna av Maren Jonasson och Pertti Hyttinen. SLS & Atlantis. Borgå 2016. S. 351–366.

 

Chydenius, Anders: Tutkimus siitä, onko kansalaisten vapauden… 1778. Suomennos Heikki Eskelinen. Teoksessa Anders Chydenius Kootut teokset osa 3. Toim. Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen. Edita. Porvoo 2015. S. 109–158.

 

Chydenius, Anders: Undersökning, om det är.. I boken Anders Chydenius samlade skrifter band 3. Utgivna av Maren Jonasson och Pertti Hyttinen. SLS & Atlantis. Borgå 2015. S. 112–119.

 

Chydenius, Anders: Uudesta oopiumin valmistustavasta… 1800. Suomennos Heikki Eskelinen. Teoksessa Anders Chydenius Kootut teokset osa 3. Toim. Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen. Edita. Porvoo 2015. S. 508–514.

 

Det sista talet – Anders Chydenius återkomst. Lauri Tuomi-Nikula & Siiri Viljakka. DON L Inspirations. Karleby 2016.

 

Edvard Johansson – yhteiskunta-aktiivinen paimen. Kirj. Malena Björkgren. Karleby Hembygdsförening rf. Kokkola 1999.

 

Ehnvall, Jan: Rosenlunds prostgård i Pedersöre. Proseminarieuppsats i konsthistoria med konstteori. Åbo Akademi 22.4.1986.

 

Helistö, Paavo: Anders Chydenius ja hänen nuotistonsa. The Ostrobothnian Chamber Orchestra. Alba 2003.

 

Himanka, Mikko: Lohtajan pappila 200 vuotta (1803–2003).

 

Himanka, Mikko: Arthur Keckman (1863–1942) kertoo suurista nälkävuosista Lohtajalla. Lohtajan Joulu 1978. S. 6–7.

 

Himanka, Mikko: Arthur Keckmanin muistelmia vuodelta 1873. Lohtajan Joulu 1979. S. 14–15.

 

Kaarlelan kirkko ja pappila. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto.   http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1642

 

Kruunupyyn kirkko ympäristöineen ja Torgaren pappila. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1621

 

Last words – The return of Anders Chydenius. Lauri Tuomi-Nikula & Siiri Viljakka. DON L Inspirations. Kokkola 2016.

 

Lohtajan kirkko ja pappila. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1656

 

Lohtajan pappila. http://www.kokkolanseurakuntayhtyma.fi/kirkotjatilat/lohtajan_pappila

 

Marieholmin pappila. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1654%20%20%20

 

Nikula, Sigrid: Från Pederstad till Rosenlund. Pedersöre, Jakobstads Tidnings jul- och hembygdsblad 1934. S. 11–17.

 

Nikula, Sigrid: Prosten Gabriel Aspegren. Pedersöre, Jakobstads Tidnings jul- och hembygdsblad 1936. S. 14–18.

 

Rosenlund http://www.rosenlund.fi/

 

Rosenlund – pappilan korjaus. Aspegrenin puutarhasäätiö 2012.

 

Rosenlundin pappila. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1661

 

Storå, Nils: Torgare prästgård i Kronoby. Kronoby 1982.

 

Suolahti, Gunnar: Suomen pappilat 1700-luvulla. WSOY. Porvoo 1912.

 

Suomalaiset pappilat. Kulttuuri- talous- ja rakennushistoriaa. Toim. Marja Terttu Knapas, Markku Heikkilä ja Timo Åvist. Kuvatoimitus Sirkku Dölle. SKS. Helsinki 2009.

 

Suur-Lohtajan historia I. Kirj. Ville Luho ja Armas Luukko. Keski-Pohjanmaan historiasarja 3. Kokkola 1957.

 

Suur-Lohtajan historia II. Kirj. Leevi Junkala ja Maria Niemelä. Keski-Pohjanmaan historiasarja 4. Kokkola 1977.

 

Söderhjelm, Alma: Jakobstads historia. Andra delen. Vasa 1974.

 

Torgaren pappila. Museo Pohjanmaa. http://www.museiportalosterbotten.fi/museot-a-o/museo/33-torgaren-pappila

 

Torgare Prästgård http://www.torgare.fi/

 

Vaasan läänin vanhat pappilat 1700-luvulta 1920-luvulle. Kirj. Matti Salomäki. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994: 11. Vaasa 1994.

 

Viimeinen puhe – Anders Chydeniuksen paluu. Lauri Tuomi-Nikula & Siiri Viljakka. DON L Inspirations. Kokkola 2016.

 

Åkerblom, Bror: Pedersöre historia 1865–1965. Pedersöre kommuns förlag. Jakobstad 1971.

 

Åkerblom, K. V.: Pedersöre storsockens historia intill 1865, I–II. Kommunernas förlag. Jakobstad 1950.