Berättat

 

Henric Aulin levde sina sista år i livet som ensam änkling. Hans dotter hade gift sig med en bonde, vilket i det dåtida ståndssamhället inte betraktades med blida ögon. Det sägs att far Aulin gav sin välsignelse åt äktenskapet först på sin dödsbädd. (Nils Storå: Torgare prästgård i Kronoby)

 

Johan Ludvig Runeberg besökte prästgården i början av 1820-talet med sina klasskamrater. Enligt lokal sägen trivdes Runeberg väl i synnerhet med kyrkoherde Fredrik Juvelius dotter Fredrika – de traskade tillsammans på ”kärleksstigen” som förde till tjärnen i närheten av prästgården. Deras sällskapande tog slut, men de höll kontakten genom hela livet. På gamla dagar publicerade Fredrika diktsamlingen Bleka Blommor (1870), veterligen med ekonomiskt stöd av Runeberg. (Nils Storå: Torgare prästgård i Kronoby)