Bilder

 

Huvudbyggnaden vid Marieholms prästgård

 

Den forna drängstugan, nuvarande pastorskansliet

 

Prästgårdens huvudbyggnad sett från sjöstranden

 

Prästgårdens gårdsmiljö och uthus

 

Larsmo kyrka (sommaren 2017)

 

Larsmo kyrka år 1974 (bild Veijo Laine / Museiverket - Musketti, Byggnadshistorisk bildsamling)