Välkommen till Lochteå prästgård

 

 

Den nuvarande prästgården i Lochteå färdigställdes i början av 1800-talet och har varit en central plats i områdets historia. Under århundradenas lopp har den varit det andliga men också kulturella centret i socknen. Prästgården finns längs den gamla Österbottniska Strandvägen. Redan under Sveriges kungarike kunde man ta sig längs denna viktiga rid- och postväg från Egentliga Finland ända till Torneå och Stockholm.

 

Lochteå prästgård kallas också för Saukko prästgård. Enligt sägen fanns det rikliga mängder av uttrar (fi. saukko) vid stränderna av Prästgårdsviken. Viken finns inte längre, men den finns på gamla kartor och kan fiktivt placeras i den nutida prästgårdsmiljön.

 

Man kommer in till den välskötta gårdsplanen vid prästgården, den tidigare slutna gården, genom ett i medlet av 1700-talet byggt loft med välvd port. Prästgårdskällaren är mycket äldre än huvudbyggnaden, veterligen ursprungligen från 1600-talet. I prästgården slöts vapenvilan mellan Sverige och Ryssland 1808. Minnesplattan över händelsen finns på väggen i fastigheten. Man har återställt ett av rummen till 1800-talsskick och det bär namnet Klingspors kammare, och anknyter också till vapenvilan som slöts här.

 

I prästgården finns Lochteå församlings pastorskansli, arbetstagarnas arbetsrum och där ordnas dagklubbar, ungdomskvällar och övriga församlingstillställningar. På somrarna under Lochteå Kyrkomusikfestival ordnas konstutställningar och Prostinnans kaffebord håller öppet. Enligt avtal kan prästgården vara öppen för besökare även övriga tider. Det går att ordna små konserter och fester med kaffe- och matservering i prästgården.


Välkommen till Lochteå prästgård!