Bilder

 

Lochteå prästgård

 

Loftet

 

Pappilanlahti för länge sedan

 

Lochteå prästgårdsområde för länge sedan (K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum)

 

Lochteå prästgård cirka 1920–1939 (Bild Aarne Forsman / Museiverket - Musketti, Historiens bildsamling),

 

Lochteå prästgård år 1808 (Helsingin Kaiku -lehti 1908 / Museiverket - Musketti, Historiens bildsamling)