Mathilda

Lohtajanselkä Lochteå

 

På Lohtajanselkä öster om Vattajaniemi har man funnit bottnen av ett skepp som sjunkit in i bottensanden. Man förmodar att det är fråga om vraket efter skonaren Mathilda från Åbo. Fartyget förliste i storm med nordlig vind i oktober 1869. Fartyget var lastat med täljda sparrar. Skepparen J. Bergroth med besättning räddades.