Mathilda

Lohtajanselkä Lochteå

 

På Lohtajanselkä öster om Vattajaniemi har man funnit bottnen av ett skepp som sjunkit in i bottensanden. Man förmodar att det är fråga om vraket efter skonaren Mathilda från Åbo. Fartyget förliste i storm med nordlig vind i oktober 1869. Fartyget var lastat med täljda sparrar. Skepparen J. Bergroth med besättning räddades.

 


Berättat

 

Stabkapten Olof Mellenius beskrev Mathildas skeppsbrott på så sätt att fartygets segel hade frusit och därmed inte fungerade. Stormen sköt fartyget mot ett stenröse i Wälipauha och därefter på ett grunt område, där fartygets botten fastnade, medan kortsidan och sparrlasten fördes med vågorna till stranden. Besättningen räddades av några fiskare. Sparrarna togs till vara, staplades och såldes på auktion. Bland andra prosten vid Lochteå prästgård, Arthur Keckman lät bygga ett fähus av sparrarna. Mellenius berättar också att skeppets skrov senare flöt med en annan höststorm från grynnan till Lochteå åmynning och därmed stockade åmynningen som rinner ned i havet. Detta orsakade att översvämningarna skar en helt ny, slingrande fåra åt åmynningen. (Hakala: Käräjäluoto 2005)

 


Bilder

 

Mathilda som målning (K.H. Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum)

 

Mathildas ankare (Lohtajan Kirkonmäki)

 


Karta