Rutten

 

1. Svedbergs skolmuseum

2. Munsala stenkyrka och prästgård

3. Minnesmärket av slaget på Jutas

4. Jutasvägen

5. Juthbacka herrgård

6. Sockenstuguberget

7. Kuddnäs

8. Kungsteneni

9. Tinghuset i Jakobstad (Pedersöre)