Svedbergs skolmuseum

Storsvedsvägen 66950 Munsala

 

Före folkskolan ansvarade präster, klockare och självlärda lärare för undervisningen i hemmet eller i ambulerande skolor. Den ambulerande läraren Anders Svedberg (1832–1889) från Munsala grundade den första svenska folkskolan i Finland i Storsved by år 1862. Svedberg besökte Helsingfors för att berätta om sina skolplaner för bland andra Zacharias Topelius och Uno Cygnaeus, vilket senare ledde till att senaten beviljade ett penningbidrag för  ändamålet. Skolbyggnaden byggdes enligt ritningar av länsarkitekt Carl Axel Setterberg.

 

Svedbergs undervisningsmetoder var praktiknära. Läroämnen var geografi, naturkunskap, historia, gymnastik, musik, algebra och lantbruk. Både barn och de vuxna som studerade till lärare gick i skolan. Skolan var mycket populär under de dryga tio första åren: skolan hade hundratals elever från olika delar av Finland. Många elever blev lärare i byskolor och många fortsatte sina studier vid lärarseminariet i Nykarleby. Svedberg skrev och publicerade skolböcker. Han skrev också dikter.

 

Svedberg var också en påverkare genom att vara grundare och redaktör för tidningen Österbotten under åren 1861–1878. Han var redaktör för Österbottniska Posten och skrev i många andra tidningar om bland annat folkbildningsarbetet. Han representerade bondeståndet i lantdagen i fyra olika perioder och fungerade som lärare i sin egen skola fram till sin död.

 

Svedbergs skolbibliotek var ett av de största i vårt land och en betydande del av böckerna finns bevarade, liksom de gamla läromedlen. Den välbevarade byggnaden har fungerat som skolmuseum från och med mitten av 1970-talet.