Berättat

 

Det berättas att Anders Svedberg var intresserad av skriftliga studier redan som barn. Hans far hade ett eget bibliotek. Anders fick ingen skolundervisning, men han studerade läsning, skrivning och räkning i hemmet. Han började som självlärd lärare för en ambulerande skola på 1850-talet. (http://www.nykarlebyvyer.nu/)