Jutasvägen

Nykarleby

 

Vid sidan av Jutasvägen finns en skyddad sten med årtalet 1777 inristat. Stenen slungades iväg av kapellanen Johan Freytag, även kallad ”den starke prästen”. Freytag brukade rida längs med Jutasvägen mellan Nykarleby och Munsala.

 

I närheten av ”Freytags sten” vid vägkanten finns Petter Klockars skylt på stället där han bodde. Häradsdomare Klockars (1752–1814) representarade bondeståndet i lantdagen. Han fungerade också som talman för bondeståndet vid Borgå lantdagar 1809. Han deltog i delegationer som förhandlade med kejsare Alexander I om villkoren, enligt vilka Sveriges östra område dvs. Finland skulle införlivas med det ryska kejsardömet efter förlorat krig. I Nykarleby centrum finns minnesmärket över Klockars, som avtäcktes 20.8.2009.

 

I Jutas gästgiveri skedde under senhösten 1869 en knivhuggning som resulterade i en mans död. En ung dräng bosatt i Munsala, Anders Vilhelm Andersson eller Storholms Ville, dömdes till avrättning, men domen ändrades till 10 års fängelsedom, som av någon anledning förverkligades som förvisning till Amurlandet i Sibirien. Åratal efteråt bekände Storholms Villes dryckeskamrat på sin dödsbädd till prästen att han var skyldig till knivhuggningen. Storholms Ville som nu rentvåddes hade fått familj och blev kvar i Sibirien och kom inte tillbaka till sina hemtrakter.