Berättat

 

Enligt en lokal berättelse hade Kuddnäs tidigare ägare och personen som förlorade gården i tvångsauktionen, kronofogde Carl Basilier, mystiskt försvunnit från herrgården. Det sägs att hans paletå, hatt och käpp upphittats i god ordning vid älvstranden. Detta ansågs vara iscensatt och ingen trodde på hans död.