Kuddnäs

Jakobstadsvägen 22 Nykarleby

 

Kuddnäs hemmans historia sträcker sig till 1600-talet. Under Stora ofreden i början av 1700-talet brände ryssarna gårdens byggnader, och det var länge obebott – marken var dock inte ouppodlad. I början av 1800-talet lät kronofogden Carl Basilier flytta huvudbyggnaden och sidobyggnaden till sina nuvarande ställen från närområdet. Basilier hamnade ganska snart i ekonomiska svårigheter och gården tvångsauktionerades, och då blev Kuddnäs egendom av distriktsläkaren och samlaren av folklig poesi, Zacharias Topelius den äldre och hans hustru Catharina Sofie Calamnius. Topelius utvidgade lantgården i sakta mak och tog i bruk nya lantbruksmetoder och verktyg. Gården blev förmögen.

 

Deras son Zacharias föddes 1818 i Kuddnäs, där han levde under sin barndom. Efter att först ha studerat i trivialskolan i Uleåborg flyttade han som 14-åring till Helsingfors som privatelev till J.L. Runeberg. Med tiden blev Zacharias en uppskattad författare, professor och modernt uttryckt en kulturgeograf. Han spenderade många lov i Kuddnäs och fick mycket inspiration med tanke på både saker och stämning för sina skönlitterära texter. Zacharias Topelius den yngre dog 1898 i Sibbo.

 

Fadern Zacharias Topelius kyldes allvarligt ned efter att ha gått ner i isen i Kuddnäs vintern 1821. Det ledde till en ryggmärgssjukdom och småningom till förlamning. Detta hindrade honom dock inte från att arbeta med folkdiktning ända till sin död 1831. Efter detta skötte änkan Catharina med sina anställda om Kuddnäs.

 

Ett relativt lugnt liv fördes i Nykarleby, tills en omskakande olycka drabbade staden år 1858. Staden brann ner nästan i sin helhet och många familjer blev hemlösa. Catharina ordnade tillfälligt boende åt familjer i Kuddnäs som besparats från branden. En annan tragedi drabbade staden ungefär tio år senare. Under hungeråren vandrade svältande tiggare på strandvägen: män, kvinnor och barn. Catharina bjöd de förbipasserande hungriga människorna på mat ur murgrytorna och skötte om sjuklingar. Hon avled själv år 1868 efter att ha insjuknat i tyfus, troligen efter att ha blivit smittad av sjukdomen.

 

Topelius arvingar sålde Kuddnäs 1873. Det berättas att Zacharias Topelius den yngre var väldigt besviken över att man inte placerade lärarseminariet i Kuddnäs, utan på andra sidan av Nykarleby älv. Senare fungerade Kuddnäs bland annat som ortens förta mejeri och fattighus. Från och med 1934 har Kuddnäs fungerat som ett museum. Den senaste restaureringen av huvudbyggnaden skedde 2016–2018. I museet finns rikligt med möbler och föremål från tiden då familjen Topelius bodde där, bland annat Zacharias Topelius den yngres vagga.

   


Berättat

 

Enligt en lokal berättelse hade Kuddnäs tidigare ägare och personen som förlorade gården i tvångsauktionen, kronofogde Carl Basilier, mystiskt försvunnit från herrgården. Det sägs att hans paletå, hatt och käpp upphittats i god ordning vid älvstranden. Detta ansågs vara iscensatt och ingen trodde på hans död.

 


Bilder

 

Kuddnäs gårdsmiljö 2013

 

Kuddnäs sommar 2018

 

Lusthuset i Kuddnäs

 

Salen

 

Salen

 

Topelius den yngres vagga

 

Kuddnäs sommar 1950

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/iii/kuddrest.htm

 


Karta