Tinghuset i Jakobstad (Pedersöre)

Vasavägen 116 Jakobstad

 

Tingshuset byggdes under ledning av skeppsbyggmästaren Johan Klubb som var hemma från närregionen. Det fördes diskussioner och tvistades om var tingshuset skulle byggas, men slutligen bestämde man sig för att bygga det enligt tingsallmogens önskemål till Kyrkostrand, där den gamla strandvägen (Vasavägen) gick och går även idag. På den tiden fungerade Kyrkostrand som centrum för Pedersöre med tätt byaboende, spannmålsmagasin och kyrkstugor. På andra sidan landsvägen fanns fångsthuset. Det låg inte heller långt borta från ”Galgbacken”.

 

Tingshusets centrala läge beskrivs också av att Pedersöre gråstenskyrka, med äldsta konstruktioner från medeltiden, finns invid tingshuset. Klockstapeln byggdes en tid före tingshuset färdigställdes, under ledning av Thomas Rijf och Matti Honga i början av 1770-talet.

 

Det sista tinget i det 1787 färdigställda tingshuset hölls i mars 1967, varefter huset fungerade länge närmast som församlingens lagerutrymme. I tiderna fungerade tingshuset också som sjukhus för ryska soldater, skriftskola, Pedersöre kommuns kansli, mötesutrymme och vallokal.

 

Huset har renoverats och putsats upp några gånger under dryga 200 år, men har långt bevarats i sitt ursprungliga skick. Även en del av möblerna härstammar från husets första år, till exempel häradsdomarens stol.

 

Nuförtiden ansvarar en förening för tingshusets verksamhet och planer. Huset fungerar som ett museum där man också ordnat en första teaterföreställning sommaren 2017. Pjäsen handlade om en rättegång där en bonde beskylldes för flera mord i början av 1860-talet.