Rutten

 

1. Riuttanens kvarn

2. Smedsgården

3. Traditionscentret i Pajamäki

4. Määttälä järntillverkningsställe

5. Smeden Leander Nisula

6. Häkkilä hembygdsmuseum