Traditionscentret i Pajamäki

Pohjapuolentie 366 Toholampi

 

Eftersom järnet som hämtats från Sverige var dyrt för de fattiga socknarna, var det vanligt med hemlagad och självlärd järntillverkning i Toholampi. Man sökte efter järnmalm i sjöar, kärr och åkerdiken, där det fanns järnhaltig mylla. Också från rosthaltiga källor togs myllan upp och torkades.

 

Med sina byggnader i lantlig stil är Pajamäki gårdsplan ett musealt område vars historia sträcker sig ända till mitten av 1500-talet. Pajamäki var på den tiden den första gården i Toholampi som antecknats i skatteförteckningen. Pajamäki har också kallats Rautamäki (Järnbacken), eftersom man tillverkat järn där på 1600- och 1700-talen. Bevis på detta har funnits i form av rester från en järnugn och järnslagg i gårdsmyllan. Det har också namnenligt funnits en smedja i Pajamäki där man smitt järn för hand. En backe sluttar ned från Pajamäki där Lestijoki å breddas i sjön Kirkkojärvi. Från sjöstranden tog man upp järnmalm och transporterade den till järnugnen. I Kotila, Rautakuru sägs det ha funnits snäppet bättre järnmylla, då man jämför med övriga Mellersta Österbotten. Veterligen läste man i Pajamäki skrifter av bl.a. mystikern Jacob Böhme, översatta till finska.

 

Den restaurerade huvudbyggnaden i traditionscentret, sockenhuset, stammar från 1800-talet. I traditionscentret kan man bekanta sig med en väderkvarn som byggts år 2004. I smedjan finns att beskåda redskap och smidda nyttoföremål. I Pajamäki huvudbyggnad finns möjlighet att ordna olika evenemang, och sommartid är gårdsplanen med sina byggnader öppen för allmänheten.