Smeden Leander Nisula

Kirkkotie 143 Toholampi

 

Smeden Leander Nisula (1888–1975) hörde till Nisula smedsmästares släkt. Nisulasmederna hade arbetat på järnfabriker runtom i Finland och även på Saima kanal som armerare på kanalbåtarna och kanalportarna. Nisulasmederna var kända som skickliga tillverkare av liar, bilor och yxor och deras produkter såldes i hela landet. Leander, som lärt sig av sin far, farfar och farbror, idkade smedsyrket i sex årtionden. Han tillverkade och reparerade verktyg och då hans kunskaper ökat smidde han liar och övriga redskap. Leander planerade och tillverkade portarna till Toholampi kyrka och begravningsplan.

 

Leander var känd som spåman, berättare och annars också som en mångsidig man. Han spådde väder och hade ett gott minne, vilket gjorde att han kunde berätta om hembygdens historia. Om Leanders lokalkännedom skvallrar också det faktum att han år 1952 fungerade som guide för en forskningsutfärd som leddes av folkloristikforskaren Erkki Ala-Könni. Leander verkade också som medhjälpare vid obduktioner, dvs. som fältskär. Han var tvungen att tina upp kroppar av ihjälfrusna soldater i vinterkriget i sin smedja innan kropparna placerades i kistor och begravdes i myllan i Toholammi.