Rutten

 

1. Lapin talo - Lestijärvi hembygdsmuseum

2. Kivestö skogsvaktargård

3. Ilola skogsvaktargård

4. Itäniemi krontorp

5. Niskakorpi skogsvaktargård

6. Aho skogsvaktargård

7. Halsua hembygdsmuseum

8. Töppönens stenröse

9. Länttäpatti skogsvaktargård

10. Målarens tjärdal