Lapin talo - Lestijärvi hembygdsmuseum

Rantatie 1 Lestijärvi

 

Huvudbyggnaden till hembygdsmuseet i Lestijärvi kallas för Lapin talo, byggd år 1784 och flyttad till sin nuvarande plats 1956. Lappi-namnet förknippas med en invecklad släkthistoria som sträcker sig över århundraden. Lapin talo är veterligen den äldsta byggnaden som bevarats i Lestijärvi och den följer huvudsakligen den ursprungliga bottenlösningen. I samband med renoveringarna har man hittat små tapetfragment i husets väggar och man har kunnat konstatera att taket på huset ursprungligen var vitkalkat. Detta kan tyda på att gården haft ett rikt och framstegsvänligt förflutet.

 

Huvudbyggnaden har under sin historia varit ett centralt hus i socknen. Här har man ordnat socken- och kommunmöten samt församlingens husförhör. Husbönderna har annars också varit personer med stort inflytande på orten och fungerat bland annat som lagmän. Det sista husbondsparet i gården var Juho Oiva Josuanpoika Lappi och hans hustru Helmi. Oiva var polis till yrket och skötte också om ekonomi- och lagärenden för lokalbefolkningens räkning. Paret sålde – eller slutligen donerade – Lapin talo till hembygdsföreningen på 1950-talet. Innan det hade huset haft stadigvarande boenden i ungefär 170 år.

 

Tjärbränningen var en viktig näring, i vissa fall den enda näringen i Lestijärvi. På sockenmötena i Lapin talo motsatte man strängt kronofogdens planer på att lägga ned tjärbränningen på 1830-talet. Då staten slutligen separerade kronans skogar från de gemensamma skogarna på 1880-talet minskade tjärbränningen avsevärt på området, eftersom det blev svårare att skaffa törved. Man fick inte längre hämta törved från kronans skogar.