Lapin talo - Lestijärvi hembygdsmuseum

Rantatie 1 Lestijärvi

 

Huvudbyggnaden till hembygdsmuseet i Lestijärvi kallas för Lapin talo, byggd år 1784 och flyttad till sin nuvarande plats 1956. Lappi-namnet förknippas med en invecklad släkthistoria som sträcker sig över århundraden. Lapin talo är veterligen den äldsta byggnaden som bevarats i Lestijärvi och den följer huvudsakligen den ursprungliga bottenlösningen. I samband med renoveringarna har man hittat små tapetfragment i husets väggar och man har kunnat konstatera att taket på huset ursprungligen var vitkalkat. Detta kan tyda på att gården haft ett rikt och framstegsvänligt förflutet.

 

Huvudbyggnaden har under sin historia varit ett centralt hus i socknen. Här har man ordnat socken- och kommunmöten samt församlingens husförhör. Husbönderna har annars också varit personer med stort inflytande på orten och fungerat bland annat som lagmän. Det sista husbondsparet i gården var Juho Oiva Josuanpoika Lappi och hans hustru Helmi. Oiva var polis till yrket och skötte också om ekonomi- och lagärenden för lokalbefolkningens räkning. Paret sålde – eller slutligen donerade – Lapin talo till hembygdsföreningen på 1950-talet. Innan det hade huset haft stadigvarande boenden i ungefär 170 år.

 

Tjärbränningen var en viktig näring, i vissa fall den enda näringen i Lestijärvi. På sockenmötena i Lapin talo motsatte man strängt kronofogdens planer på att lägga ned tjärbränningen på 1830-talet. Då staten slutligen separerade kronans skogar från de gemensamma skogarna på 1880-talet minskade tjärbränningen avsevärt på området, eftersom det blev svårare att skaffa törved. Man fick inte längre hämta törved från kronans skogar. 

  


Berättat

 

Under froståren och nödåren i slutet av 1860-talet dog många invånare i Lestijärvi av svält och många gårdar blev öde. Enligt muntlig tradition skulle en utsvulten människa då ha dött i den enorma spisen i Lapin talo. Timo Lappi (intervju 23.10.2018) har hört berättelsen av Oiva Lappis son Seppo:

 

”Det fanns en stor spis som rymde sjutton bröd i Lapin talo. Spisen värmdes upp med en meter stora vedklabbar. Då nödåren härjade som värst, gick utsvultna människor runt i gårdarna och bad om mat och något att mätta magen med. Än en gång kom en utsvulten man till Lapin talo. Han kom inte på annat än att krypa in i den stora ugnen dit det naturligtvis fallit korn och mjöl. Han hade tagit sig in i ugnen för att plocka matresterna som fallit dit. Olyckligtvis var han i så svagt skick att han inte kunde ta sig ut därifrån, utan han dog där i ugnen. Det här är en omskakande berättelse.” 

 


Bilder

 

 

Lapin talo

 

Lapin talo gårdsplan och byggnader

 

Lapin talo gårdsplan och byggnader

 

Lapin talo gårdsplan och byggnader

 


Karta