Bilder

 

Stenfoten till Kivestö gård hösten 2018

 

 

Stenfoten till Kivestö gård hösten 2018

 

Det ursprungliga trädbeståndet vid Kivestö gård hösten 2018

 

Veelu med sina närmaste (Aimo Itäniemis bildarkiv)

 

Veelu Kivestö (Aimo Itäniemis bildarkiv)