Itäniemi krontorp

Itäniementie Lestijärvi

 

Itäniemi krontorp grundades på 1840-talet. Kaarlo (Kalle) Itäniemi löste in området till en självständig gård på 1930-talet. Han utvidgade gården genom sina förtjänster som smed - han hade arbetat i gruvor och på järnvägar i Amerika. På Itäniemi gård fanns utöver huvudbyggnaden två rior, en vindmölla, ett fähus, ett separat stall, en bod, flera hölador, en rökbastu och en smedja. Utöver jordbruket framställdes tjära och träkol på gården. Kalle sålde stället i slutet av 1940-talet och flyttade till Reisjärvi. Itäniemi gjordes om till ett område med sommarstugor och hösten 2018 stod ännu den länge obebodda huvudbyggnaden kvar. I terrängen kring Itäniemi kan man se lämningar av tjärhyttan och kolmilan.